Scroll To Top

Cam Cynnydd 3


Tymor yr Hydref: Rhyfel a Heddwch!

Trosolwg Bras
 • Ennyn Diddordeb - Diwrnod Gwefr: Diwrnod Gwisgo Lan fel Ifacwi.
 • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
  • Genres Cymraeg: Dyddiadur Creadigol y Blitz, Llythyr Personol Creadigol Ifaciwi, Adroddiad Ffeithiol ar yr Ail Ryfel Byd.
  • Genres Saesneg: Extract of a Playscript for Dad’s Army, Ending of a Story (using ‘Goodnight Mr. Tom’ by Michelle Magorian, Monologue of a First World War Soldier (using ‘War Horse’ by Michael Morpurgo)
  • Nofel Cymraeg y Tymor: ‘Pluen’ gan Manon Steffan Ros / ‘Caffi Merelli’ gan G. R. Germin (addaswyd gan Mared Llwyd).
  • Ieithoedd Tramor: Sbaeneg
 • Dynieithau
  • Hanes: Anne Frank, Hiliaeth yn y 1940au, Ysgrifennu Dyddiadur Personol Anne Frank. Cymharu profiadau ifacwis yr Ail Ryfel Byd gyda phrofiadau Ffoaduriaid Cyfoes.Codau Bletchley Park (e.e. ‘Caesar Shift Code’, ‘Pigpen Cipher’, ‘Transposition Cipher a’r ‘Vignere Square Cipher’). Dadanoddi lluniau’r Blitz. Bevin Boys. Gwthwynebwyr Cydymwybodol. Effaith y Ryfel ar Gymuned y Fenni. Gwylio Detholiadau ‘Coal House at War’ a ffilmiwyd ym Mlaenafon. Cymryd nodiadau ar ddetholiadau o ‘How Green Was My Valley’ (1941, U) ac ‘Coal House’ (2007, U).
  • Daearyddiaeth: Mapio Gwledydd y Cynghreiriaid, Gwledydd y Axis ac Gwledydd Niwtral yn yr Ail Ryfel Byd. Gwaith Map a Graddfeydd er mwyn Plotio Bomiau’r Blitz.
  • Addysg Grefyddol: Sikhaeth: Symbolau (e.e. y Khanda), Credoau, y Guruod, Gwisg Traddodiadol Sikhaidd (Panj Kakkar), Diwali (Mis Hydref), Llefydd Addoli Gwahanol Crefyddau.
  • Astudiaethau Busnes ac Entrepreneuriaeth: Creu a Gwerthu Tsiytni gan Ddefnyddio Cynnyrch yr Ardd. Blaengynllunio Elw, Costau a Cholled gan ddefnyddio Excel.
 • Iechyd a Lles
  • Gofal a Datblygiad Personol: Darllen a gwneud gwaith ar ‘Heddwch mewn Geiriau’ gan Matthew James Dicken. Dangos empathi a chydymdeimlad. Technegau Meddwlgarwch. Newidiadau i’r Corff (yn addas ar gyfer eu hoedrannau)
  • Cydberthnasau ac Emosiynau: Darllen a gwneud gwaith ar stereoteipio a’r Holocost yn seiliedig ar ‘Rose Blanche’ gan Roberto Innocenti. Stereoteipio yn y newyddion. Darllen detholiadau a gwneud gwaith ar ffoaduriaid cyfoes yn seiliedig ar ‘The Boy in the Back of the Class’ gan Onjali Rauf. Yn ogystal gwnewn gwaith KIVA.
  • Cadw’n Ddiogel: Hylendid Bwyd, Perygl Dieithriaid, Diogelwch Trafod, Rhannu a Sgwrsio Ar-Lein, Diogelwch Tân Gwyllt. Disgwylir Diogelwch Ar-Lein i gael ei haddysgu yn rheolaidd.
  • Dewisiadau Iach: Gorddefnydd TGCh ac effaith hynny ar y corff a chwsg. Effaith golau artiffisal a golau ‘glas’.
  • Gweithgarwch Corfforol: (1) Hoci, (2) Pel Fasged, (3) Dawnsfeydd y 1940au (e.e. Jitterbug, Swing, Foxtrot).
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Bioleg: Y Sgerbwd, Ymchwiliad i Meintiau Rhannau’r Corff (e.e. Mae uchder person fel arfer tua 7 waith maint ei phen/ben). Y System Anadlu. Ymchwiliad mewn i Maint Ysgyfeintiau (Cyfaint Nwy). Arbrawf Curiad Calon ac Ymarfer Corff. Effaith Ysmygu. Newidiadau i’r Corff (yn addas ar gyfer oedran y disgyblion).
  • Cemeg: Arbrawf effaith asidau ar y gwrthrychau (plisgyn ŵy/dant, ceiniogau).
  • Ffiseg: Modelau ac Arbrofion Awyrennau’r Ail Ryfel Byd. Grymoedd sy’n effeithio ar Awyrennau.
  • Dylunio a Thechnoleg (Technoleg Bwyd): Coginio Ryseitiau’r Ail Ryfel Byd.
  • Cyfrifiadureg: Defnyddio fformiwlau Excel a chasglu gwybodaeth am anafiadau a marwolaethau’r Ail Ryfel Byd. Creu Cronfa Ddata gyda Hyperddoleni ar Caneuon yr Ail Ryfel Byd ac Defnyddio Ymchwiliadau.
 • Mathemateg a Rhifedd
  • Gwaith Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm: Problemau Arian ac Dogni. Trosi unedau Imperialaidd i Metrig o Fewn Ryseitiau. Graffio marwolaethau ac anafiadau rhyfel pob blwyddyn rhwng 1939-1940. Gwaith yn deillio o’r sgiliau ag addysgwyd yng ngwersi Mathemateg.
  • Llythrennedd Ariannol: Derbyn Cyllid fel grŵp er mwyn trefnu Diwrnod VE.
 • Y Celfyddydau Mynegiannol
  • Cerddoriaeth: Cerddoriaeth yr Ail Ryfel Byd, Vera Lynn, Flanagan and Allan, a.y.b.
  • Celf: Celf y Blitz, Amlinelliad Dinas Amlgyfrwng, Collage Amlgyfrwng Ifaciwi.
  • Cyfryngau Digidol: Cyflwyniadau Aml-gyfrwng ar yr Ail Ryfel Byd.
  • Dawns: Dysgu Dawnsfeydd y 1940au (e.e. Jitterbug, Swing, Foxtrot).
  • Drama: Creu ffilmiau a sgriptiau hysbysebion propaganda eu hunain.

yn yr adran yma...