Scroll To Top

Corff Llywodraethu


Mae ein Corff Llywodraethu yn cynnwys pedwar ar ddeg o bobl, sy'n wirfoddolwyr. Maent yn cynrychioli y gwahanol rannau o'n cymuned: y pennaeth, aelodau staff, rhieni, y gymuned leol a'r Awdurdod Lleol. Mae aelodau staff a rhieni yn cael eu hethol i'r Corff Llywodraethu a gall yr Awdurdod Lleol benodi ei gynrychiolwyr. Gall y Corff Llywodraethu gyfethol aelodau o'r gymuned leol er mwyn ceisio sicrhau bod ganddo ystod dda o brofiad a sgiliau.

Er mwyn cyflawni ei ddyletswyddau, mae'r Corff Llywodraethu yn cyfarfod yn rheolaidd, ac mae ganddo hefyd nifer o is-bwyllgorau a phaneli sy'n cyfarfod i ystyried rhai materion yn fwy manwl. Mae bod yn Llywodraethwr ysgol yn rôl ddiddorol ond heriol. Darperir hyfforddiant gan yr Awdurdod Lleol. Mae swyddi gwag o bryd i'w gilydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn llywodraethwr yn yr ysgol, cysylltwch â'n Cadeirydd presennol Mrs Bethan Harrington, bethan.harrington@ysgolyfenni.co.uk.

Bethan Harrington -  Rhiant Llywodreathwr
Richard Evers -  Rhiant Llywodreathwr
Lucy Cox -  Rhiant Llywodreathwr
David Rea - Rhiant Llywodreathwr
Cllr David Jones - Llywodraethwr Awdurdod Lleol
Mike Pearson - Llywodraethwr Awdurdod
Dilys Williams - Llywodraethwr Awdurdod
Rhiannon Davies - Llywodraethwr Cymunedol
Jeff Davies - Llywodraethwr Cymunedol
Cllr Tudor Thomas -  Llywodraethwr Cyngor Cymunedol
Heidi James - Staff Llywodraethwr
Siân-Eleri Fudge -  Dirprwy Pennaeth
Sarah Oliver - Pennaeth