Scroll To Top

ParentPay


Yn Ysgol Gymraeg Y Fenni rydym yn defnyddio’r wefan ParentPay er mwyn gostwng yr arian sy’n dod i’r ysgol. Disgwylir i bob teulu defnyddio ParentPay i dalu am ginio ysgol, clwb Brewast ac am unrhyw ymweliadiau neu gweithgareddau ychwanegol a threfnir. Os hoffechchi ragor o gyngor neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau croeso i chi gysylltu â’r swyddfa.

At Ysgol Gymraeg Y Fenni we use the website ParentPay for all payments, as a way of minimising the cash in school. All families are expected to use ParentPay to pay for lunches, breakfast club and any trip, visits or additional activities. Families are provided with individual log in details for pupils, if you would like further advice or have any questions then please do not hesitate to contact the office.

www.ParentPay.com

Sut i archebu cinio
Sut I bwcio Clwb Brecwast