Scroll To Top

Tymhorau


2018/2019

Hydref
Tymor yn Cychwyn - Dydd Llun 3 Medi 2018
Hanner Tymor yn Cychwyn - Dydd Llun 29 Hydref 2018
Hanner Tymor yn Gorffen - Dydd Gwener 2 Tachwedd 2018
Tymor yn Gorffen - Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018
Cyfanswm Yr Hydref - 75 Diwrnod

Gwanwyn
Tymor yn Gorffen - Dydd Llun 7 Ionawr 2018
Hanner Tymor yn Cychwyn - Dydd Llun 25 Chwefror 2018
Hanner Tymor yn Gorffen - Dydd Gwener 1 Mawrth 2018
Tymor yn Gorffen - Dydd Gwener 12 Ebrill 2018
Tymor y Gwanwyn - 65 Diwrnod

Haf
Tymor yn Cychwyn - Dydd Llun 29 Ebrill 2019
Gwyl Fai - Dydd Llun 6 Mai 2019
Hanner Tymor yn Cychwyn - Dydd Llun 27 Mai 2019
Hanner Tymor yn Gorffen - Dydd Gwener 31 Mai 2019
Tymor yn Gorffen - Dydd Llun 22 Gorffennaf 2019
Cyfanswm yr Haf - 55 Diwrnod

2019/2020

Hydref
Tymor yn Dechrau - Dydd Llun 2 Medi 2019
Hanner Tymor yn Dechrau - Dydd Llun 28 Hydref 2019
Hanner Tymor yn Gorffen - Dydd Gwener 1 Tachwedd 2019
Tymor yn Gorffen - Dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019
Cyfanswm yr Hydref - 75 Diwrnod

Gwanwyn
Tymor yn Dechrau - Dydd Llun 6 Ionawr 2020
Hanner Tymor yn Dechrau - Dydd Llun 17 Chwefror 2020
Hanner Tymor yn Gorffen - Dydd Gwener 21 Chwefror 2020
Tymor yn Gorffen - Dydd Gwener 3 Ebrill 2020
Cyfanswm y Gwanwyn - 60 Diwrnod

Haf
Tymor yn Dechrau - Dydd Llun 20 Ebrill 2020
Gwyl Fai - Dydd Llun 4 Mai 2020
Hanner Tymor yn Dechrau - Dydd Llun 25 Mai 2020
Hanner Tymor yn Gorffen - Dydd Gwener 29 Mai 2020
Tymor yn Gorffen - Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Cyfanswm yr Haf - 60 Diwrnod

2020/2021

Hydref
Tymor yn Dechrau - Mawrth 1af Medi 2020
Hanner Tymor yn Dechrau - Llun 26ain Hydref 2020
Hanner Tymor yn Gorffen - Gwener 30ain Hydref 2020
Tymor yn Gorffen - Gwener 18fed Rhagfyr 2020
Cyfanswm yr Hydref - 74 Diwrnod

Gwanwyn
Tymor yn Dechrau - Llun 4ydd Ionawr 2021
Hanner Tymor yn Dechrau - Llun 15fed Chwefror 2021
Hanner Tymor yn Gorffen - Gwener 19eg Chwefror 2021
Tymor yn Gorffen - Iau 1af Ebrill 2021
Cyfanswm y Gwanwyn - 59 Diwrnod

Haf
Tymor yn Dechrau - Llun 19eg Ebrill 2021
Gwyl Fai - Llun 3ydd Mai 2021
Hanner Tymor yn Dechrau - Llun 31ain Mai 2021
Hanner Tymor yn Gorffen - Gwener 4ydd Mehefin 2021
Tymor yn Gorffen - Mercher 21ain Gorffennaf 2021
Cyfanswm yr Haf - 62 Diwrnod