Scroll To Top

Cyngor Ysgol


Mae'r Cyngor Ysgol yn cynrychioli llais ein disgyblion.  Mae’n rhoi cyfle i’r plant ac i sicrhau bod pawb yn clywed eu lleisiau ac i deimlo’n rhan o’r cymuned ysgol. Etholwyd dau gynrychiolydd o bob dosbarth, Blwyddyn 2 i fyny, i eistedd ar ein Cyngor Ysgol.  Mae ganddynt rôl bwysig i’w chwarae, yn codi syniadau newydd, yn drafod digwyddiadau ac yn mynegi barn am ddatblygiadau sy’n effeithio ar yr ysgol a’r disgyblion

Mrs Leaver-Thomas sy'n gyfrifol am oruwchwylio'r Cyngor Ysgol.

Aelodau’r Cyngor Ysgol 2021-22

Masarnen: Gia & William
Cedrwydden: Billy & Rose
Ysgawen: Donny & Hâf
Ceiriosen: George & Myfi
Gwernen: Eben & Eleri
Derwen: Gryff & Leah